İnsan Kaynakları

Dünyanızı Aydınlatan Enerji Sistemleri

İnsan Kaynakları
İK Politikamız

Güç Elektroniği sektöründe müşteri memnuniyetini ilke edinerek başarısının sürekliliğini sağlayan şirketimiz, İnsan Kaynakları yönetiminde de bu ilkeyi esas almaktadır. Şirketimiz Türkiye’deki liderlik konumunun ve global oyuncu olmasının gerektirdiği çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarına özellikle önem vermektedir.

Çalışanlarımızın şirketin başarısında ve rekabet üstünlüğü kazanmasında en büyük paya sahip olduğuna inanmaktayız ve çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görmekteyiz. Bu bilinçle amacımız, ortak hedefler doğrultusunda, çalışanlarımızın mutluluğunu ve iş verimini arttıracak etkili insan kaynakları sistemini yapılandırmak ve sürekliliğini sağlamaktır.

İnsan Kaynakları politikamızı; müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, rotasyon uygulamaları ile çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek, ve atamalar ile kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmek olarak tanımlayabiliriz.

Her zaman, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımı ile etik bakış açımızdan asla vazgeçmeden konulara yaklaşarak güven veren vizyon ve misyonumuzla yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak sizlerin yanında olacağız.