Delta DLT RED BC 2000 Redresör

Dünyanızı Aydınlatan Enerji Sistemleri

AKÜ ŞARJ VE DC BESLEME REDRESÖRLERİ

12 VDC – 24 VDC – 48 VDC – 110 VDC – 220 VDC 100-200 A

DELTA RED BC 2000 Serisi redresörler, elektrik ¬şebekelerinde, forklift, telefon santralleri, tekneler ve benzeri yerlerde DC gerilim ihtiyacını, kar¬şılama ve aküleri tam ¬şarjlı olarak tutmada kullanılır. DC Besleme sistemi, genellikle acil durumlarda kullanılmak üzere tesis edilmi¬ştir. AC besleme mevcut iken yükü redresör besler, AC kesilmesi durumlarında i¬ş akülere kalır. Bu nedenle aküleri her an için ş¬arjlı olması gerekir.
Tam ¬şarjlı bir akünün elemen ba¬şına gerilimi 2.23 Volt tur. Örnek olarak 12 elemanlı 24 volt’luk bir akü grubunun tam ¬şarjlı olarak tutmak için 26.76 Volt ile ş¬arj etmek gerekir.
Redresör gerilimin bu değerin 1-2 V altında olması halinde aküler tam kapasitesine eriş¬emeyecektir. Bunun gibi ¬şarj geriliminin elemanı 2,4 Volt’u (gazlanma gerilimi) geçmesi halinde kaynamaya ba-şlayacaktır. Bu durum çok uzun süre (günlerce) devam ederse, asit yoğunluğunun artması sonucu plakalarda erimeler ba¬layacak ve akü i¬şe yaramaz hale gelecektir.
Stabilize olmayan bir redresörde çıkış¬ gerilimi, ş¬ebeke gerilimindeki ve yükteki degiş¬meler nedeniyle çok degi¬şecektir. Böyle bir redresörde göz başına 2.23 Volt’u sağlamak mümkün değildir, onun acil yada yedek güç kaynağı olarak kullanılan akülerin mutlaka stabilize redresörle ¬şarj edilmesi gerekmektedir.
DELTA RED BC 2000 serisi redresörlerin çıkı¬ş gerilimi gerek ¬şebeke gerilimindeki, gerekse yük akımındaki değiş¬imlerden etkilenmeden kararlı bir ş¬ekilde ideal gerilimle mevcut DC yükü kar-şılamaktadır. Tristör kontrollü olan redresörün, çıkış¬ında bulunan bir filtre sayesinde dalgalık faktörü tam yükte ve akü bağlı değilken %7,5 civarında kalmakta, çıkış¬ta düzgün bir DC gerilim elde edilebilmektedir.
DELTA RED BC 2000 Serisi redresörler 12 V DC den 220 V DC ye kadar istenilen gerilim sayesinde, 200 Amperi geçmeyecek akım değerinde imal edilmektedir.
DELTA RED Switch Mode Serisi Redresörler, klasik redresörlere göre daha küçük ebatta olması, çalış¬ma veriminin çok daha yüksek olması, ripple oranının düş¬ük olması gibi özellikleriyle kusursuz sonuç alınmasına yardımcı olmaktadır.

  • 12 VDC – 24 VDC – 48 VDC
  • 110 VDC – 220 VDC
  • 100-200 A